สมยศ ประชุมยกร่างพิจารณาเข้มงวด ผู้ตัดสิน ห้ามพัวพันการพนัน


สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ประชุมคณะทำงานยกร่างระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการปฏิบัติงานของฝ่ายผู้ควบคุมการแข่งขัน ผู้ตัดสิน ผู้ประเมินผู้ตัดสิน

การประชุมครั้งนี้ นำโดย พล.ต.อ. สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง นายกสมาคมฯ, คุณ ชนินทร์ แก่นหิรัญ ที่ปรึกษาฝ่ายกฏหมาย, พล.ต.ท.สมคิด บุญถนอม ประธานฝ่ายพัฒนาผู้ตัดสิน, พล.ต.ท. อำนวย นิ่มมะโน ประธานฝ่ายพิจารณา มารยาท วินัย และ ข้อประท้วง และ ฝ่ายกฏหมายและฝ่ายจัดการแข่งขัน

เนื้อหาในการประชุมครั้งนี้มีเนื้อหาหลักคือ เรื่องระเบียบข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณสำหรับนักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพ ในความดูแลของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2560 ซึ่งประกอบไปด้วย การทำหน้าที่อย่างสุจริตและตามกฏ กติการ การแข่งขัน, ใช้วาจาสุภาพ, ไม่ละเมิดกฏหมาย, ไม่เล่นการพนัน, ไม่ล้มกีฬา และต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขเมื่อเกิดข้อขัดแย้ง, ไม่แสวงหาประโยชน์อันมิควร, เป็นมิตรที่ดีกับผู้ชม, รักษาชื่อเสียงและภาพลักษณ์, ไม่แทรกแซงการทำหน้าที่ของผู้อื่น, ไม่ขัดผลประโยชน์ส่วนรวม, ให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน เป็นต้น พร้อมกำหนดกลไก, บทกำหนดโทษ และขั้นตอนการลงโทษต่างๆให้ชัดเจน

 

ข่าวฟุตบอลวันนี้ 26 October 2560

Tags

:

comments